acasavolumegaleriecontact

PETRE V. BRÂNCUŞI – profesor universitar doctor, muzicolog

 

          Născut la 1. VI. 1928 în satul Brădiceni, comuna Peştişani, judeţul Gorj. S-a stins din viaţă la 25. II. 1995 la Bucureşti. A absolvit Şcola Normală din Târgu- Jiu în 1950, an în care intră la Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, pentru desăvârşirea pregătirii muzicale. Pe parcursul celor cinci ani de studiu i-a avut ca profesori, printre alţii, pe George Breazul, Dragoş Alexandrescu, Victor Iusceanu, Ion Dumitrescu, Gheorghe Dumitrescu, Constantin Bugeanu, Nicolae Buicliu, Tudor Ciortea, Emilia Comişel, Sabin Drăgoi, Ion Vicol, Dumitru D. Botez, Vinicius Grefiens, Mircea Basarab, Ion Ghiga, Ovidiu Drimba ş.a. În anul 1974 a  devenit Doctor în muzicologie, susţinând, la Conservatorul „George Dima” din Cluj-Napoca, teza cu titlul „Semnificaţii actuale ale operei lui George Breazul”. A ocupat următoarele funcţii: redactor muzical la revistele Contemporanul (1950-1954), Cultura Poporului, Îndrumătorul Cultural (1955-1956), redactor la Editura Didactică şi Pedagogică (1956-1959), director al Direcţiei muzicale a Radioteleviziunii Române (1968-1972), rector al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1972-1982), preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1977-1982), director al Operei Române din Bucureşti (1982-1989). A parcurs toate gradele didactice în învăţămîntul superior, devenind profesor în anul 1976. Timp de peste 20 de ani (1968-1990) a fost membru al Comitetului de conducere al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, membru al Senatului Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti (1972-1990) şi membru al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste din R. S. România. A fost deputat în Parlamentul României - Marea Adunare Naţională - (1975-1980). De asemenea, a fost membru corepondent al Academiei „Tiberina” din Roma (1983) şi membru al Comitetului Permanent al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor Lirice (1987-1990).
          Este autor de recenzii, articole, cronici muzicale şi studii publicate în diverse reviste de specialitate. A susţinut concerte-lecţii, comunicări ştiinţifice, conferinţe, referate, emisiuni la radio şi televiziune. Între 1962-1966 a făcut parte din colectivul care a elaborat Dicţionarul Enciclopedic Român – vol. 1-4. A făcut parte din jurii naţionale de creaţie şi interpretare. A prezidat concursuri muzicale, a condus turnee muzicale efectuate de formaţii româneşti peste hotare (Italia, R.F.G., URSS) şi a participat la congrese şi manifestări muzicale în Jugoslavia, Franţa, Polonia, URSS, Italia, R.D.G., R.F.G. Bulgaria ş.a. A primit Premiul Academiei Române (1965) precum şi premiile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (1969, 1973, 1976, 1978). A fost distins cu diverse ordine şi medalii ale republicii România.
           Este autorul următorelor volume: Muzica în România după 23 August 1944, Bucureşti, Editura Muzicală, 1964 (în colaborare cu Nicolae Călinoiu), idem 1965 (Ediţia a II-a), coautor al monografiei „Conservatorul Ciprian Porumbescu - Bucureşti, 1864-1964”, Editura Muzicală, 1964, Curs de istoria muzicii româneşti, principii fundamentale, vol. I, Bucureşti, Litografia Conservatorului de muzică Ciprian Porumbescu 1968 (în colaborare cu Octavian Lazăr Cosma), idem vol. II, 1969 (în colaborare cu Octavian Lazăr Cosma şi Grigore Constantinescu), Istoria muzicii româneşti. Compendiu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1969, Muzica în România Socialistă, Bucureşti, Editura Muzicală, 1973, (în colaborare cu Nicolae Călinoiu, Semnificaţii actuale ale operei lui George Breazul, Bucureşti, Litografia Conservatorului de muzică „Ciprian Porumbescu”, 1974, George Breazul şi istoria nescrisă a muzicii româneşti, Bucureşti, Editura Muzicală, 1976, Muzica românească şi marile ei primeniri, Bucureşti, Editura Muzicală, 1978 (vol. I) şi 1980 (vol.II), Incursiune în istoria muzicii româneşti, vol. I, în „Titu Pânişoară -  Simpozionul Naţional Prof. univ. dr. muzicolog Petre Brâncuşi, ediţia a IV-a, 4 iunie 2006, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, Monumente ale culturii muzicale româneşti, vol, I, (în manuscris). Din 2003 este evocat anual în cadrul Simpozionului Naţional Petre Brâncuşi desfăşurat la Târgu-Jiu.
          Este  înmormântat la cimitirul Vădeni din capitala gorjană.